dimecres, 13 de novembre de 2013

Presentació d’un estudi sobre escolarització pública a Gràcia

La Coordinadora d’AMPAs de Gràcia alerta quel’oferta pública a primària i secundària és insuficientLa Coordinadora d’AMPAs de Gràcia va presentar el dimarts, 12 de novembre, a l’escola Josep Maria de Sagarra, un estudi sobre l’escolarització pública al districte, amb l’objectiu d’avaluar l’oferta i la demanda actual de places escolars i elaborar una planificació de cara a un futur immediat. L’informe vol ser la primera pedra d’un mapa escolar general.

L’estudi s’ha fet a partir de les dades d’ocupació dels centres del Consorci d’Educació de Barcelona d’octubre del 2013 i de les xifres de naixements del departament d'estadística de l’Ajuntament.

Les conclusions de l’informe són les següents.
1)      L’oferta pública a primària és insuficient. En l’últim procés de preinscripció es van registrar 512 sol.licituds per 475 places disponibles, mentre que la concertada va tenir 460 sol.licituds per 550 places, fet que posa de manifest que al districte hi ha més oferta de places concertades que la que demanden les famílies. La tendència dels últims anys apunta, a més, que, com més oferta pública, més ocupació s’ha registrat.
2)      A partir de l’augment de la demanda que es pot inferir davant la pujada de la natalitat (i sense tenir en compte l’augment de les peticions que podria provocar la crisi econòmica),és imprescindible consolidar, com a mínim, l’oferta de dues línies de l’escola L’Univers a Gràcia-sud. Aquest segon grup podria pal.liar la sobreocupació dels centres públics de Gràcia sud i l’obertura de grups addicionals (quatre en els últims sis anys).
3)      Les famílies mostren una fidelització de primària a secundària en l'opció per l'educació pública. L'oferta pública a secundària, però, necessita un institut de referència a Gràcia-nord que tingui tres grups d’ESO i dos de batxillerat i que pugui absorbir l’oferta actual de l’institut Bosch i Gimpera. L’IES Vallcarca, projectat des de fa anys, acabaria amb la dispersió d’adscripcions actual (fins a set instituts per set centres de primària) i amb el fet que només un d’ells es troba dins del districte de Gràcia, mentre que la resta es localitzen a distàncies superiors al kilòmetre o kilòmetre i mig dels límits geogràfics del districte. No hi ha cap institut a aquesta zona amb itinerari exclusiu dels centres de Gràcia.
4)      A Gràcia-sud hi ha un dèficit immediat de 25 places a secundària per cobrir les demandes de les famílies. A curt termini, aquest problema es podria resoldre impulsant unalínia addicional a l’institut Príncep de Girona, recuperant la que va perdre fa tres anys.
5)      L’augment de la natalitat que s’observa a les xifres de naixements i les dades d’ocupació dels centres públics revelen que en cinc anys serà necessària una línia més a secundària a Gràcia-sud.
Al acte va assistir Isabel Ribas, presidenta del districte, i representants de la majoria de partits polítics i sindicats. També van participar membres de l'AAVV i de la comunitat educativa de Gràcia.


Estudi sobre l'escolarització pública a Gràcia

Ressó mediatic: